Datamigratie

Geef kostbare data een nieuw leven

Ik weet uit ervaring hoe belangrijk data voor een organisatie is. Daarom weet ik ook dat er speciale eisen gesteld worden aan het migreren van data van het ene naar het andere systeem. Of dit eenmalig of periodiek uitgevoerd moet worden maakt daarbij niet uit. In beide gevallen moet aantoonbaar zijn dat alle data over is gegaan. Ik heb ervaring met datamigratieprojecten binnen financiële instellingen en de rijksoverheid. In alle gevallen ben ik in staat geweest om het datamigratieproces controleerbaar en verifieerbaar te maken.

Automatiseren tot het laatste detail

Omdat er vaak repeterend werk uitgevoerd moet worden, probeer ik niet alleen het verplaatsen van de data geautomatiseerd te doen maar ook het ontwikkelproces te automatiseren. Zo kan ik vaak migratieprogrammatuur en testscripts genereren. Dit bespaart niet alleen tijd maar garandeert ook een constante kwaliteit.

Maatwerk voor complexe transformatieregels

Uiteraard weet ik dat data niet altijd één op één overgezet kan worden. Regelmatig zijn er complexe transformatieregels nodig om data uit het ene systeem bruikbaar te maken voor het andere systeem. Ik heb de kennis en ervaring om ook voor deze situaties een gecontroleerde oplossing te bieden. Ik gebruik hiervoor onder andere, op datamigratie gerichte ontwikkelomgevingen als Datastage en PowerCenter.